Raná péče v ČR je poskytována zdarma

Raná péče v ČR je poskytována zdarma

Nejste si jistí vývojem svého dítěte? Nevíte, na koho se obrátit?

Co je raná péče?

Máte obavu, že se Vaše dítě nevyvíjí správně? Potřebujete se s někým poradit? Pro zodpovězení těchto otázek můžete využít tzv. ranou péči. Jedná se o bezplatně poskytovanou službu dle zákona o sociálních službách a to do 7 let věku dítěte s vývojem ohroženým v důsledku fyzického i smyslového postižení, závažnější zdravotní diagnózy, předčasného narození, komplikovaného porodu.

Jak to v praxi vypadá?

Poradce dojíždí k Vám domů, tedy péče probíhá v přirozeném prostředí dítěte. Organizace poskytující ranou péči Vám zapůjčí potřebné pomůcky, poradí, jak se starat o dítě se specifickými potřebami a doporučí případně další odborníky.


Výhody rané péče

  • Rodiče nejsou na péči sami
  • Sociálně právní poradenství
  • Prevence krizových situací v rodině
  • Rozvoj psychomotorického vývoje dítěteZdroje:

  1. Co je raná péče? ASOCIACE RANÉ PÉČE V ČR. Https://www.arpcr.cz/res/archive/001/000210.pdf?seek=1555188741. Dostupné z: https://www.arpcr.cz/. [cit. 2024-04-08].
  2. MIKUTOVÁ, Alena. Raná péče. Jak Vám můžeme pomoci? Online. Praha: FN Motol, 2024. ISBN 978-80-87347-51-5. Dostupné z: https://nf.ublg.cz/vystupy-projektu/. [cit. 2024-04-08].

 

Ke stažení:

Kontakty na organizace poskytující ranou péči