Projekt

Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami

Norské fondy
Program Zdraví
Fondy EHP 2014-2021

EEA Grants

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti specializované zdravotní péče pro obyvatele vyloučených lokalit, společně se zaměřením na specifické nepřenosné choroby a návazné zvýšené riziko přenosných onemocnění, včetně dětských úrazů, u romského etnika.

Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti specializované zdravotní péče pro obyvatele vyloučených lokalit, společně se zaměřením na specifické nepřenosné choroby a návazné zvýšené riziko přenosných onemocnění, včetně dětských úrazů, u romského etnika.
Ze celospolečenského hlediska tento projekt umožní nejenom zlepšit diagnostiku a prevenci těchto onemocnění, ale i systémově nastavit primární a specializovanou péči v této dosud nedostatečně analyzované a řešené oblasti zdravotní péče v České republice

Ze celospolečenského hlediska tento projekt umožní nejenom zlepšit diagnostiku a prevenci těchto onemocnění, ale i systémově nastavit primární a specializovanou péči v této dosud nedostatečně analyzované a řešené oblasti zdravotní péče v České republice, tj. vypracovat koncept tzv “health care pathways” pro romské komunity ve spolupráci s předními zahraničními spolupracovníky z Norska a Rumunska.

Ze celospolečenského hlediska tento projekt umožní nejenom zlepšit diagnostiku a prevenci těchto onemocnění, ale i systémově nastavit primární a specializovanou péči v této dosud nedostatečně analyzované a řešené oblasti zdravotní péče v České republice
Celkový přínos tohoto projektu je tedy primárně v oblasti zlepšené zdravotní péče a proškolení příslušných zdravotníků (terénních i specializovaných) a středního zdravotního personálu

Celkový přínos tohoto projektu je tedy primárně v oblasti zlepšené zdravotní péče a proškolení příslušných zdravotníků (terénních i specializovaných) a středního zdravotního personálu, ale i sekundárně díky dlouhodobé ekonomické úspoře prostředků veřejného zdravotního pojištění díky efektivnějšímu nastavené péče o členy romských komunit a rovněž v důsledku racionalizace indikací k sociální péči ze strany spolupracujících Koordinátorů Regionálních center podpory zdraví SZU.

Celkový přínos tohoto projektu je tedy primárně v oblasti zlepšené zdravotní péče a proškolení příslušných zdravotníků (terénních i specializovaných) a středního zdravotního personálu

Projekt podporuje cílové skupiny v rámci vyloučených lokalit, které zahrnují:

a) Romské etnikum všech věkových kategorií;

 

b) Lidé ohrožení chudobou nebo v chudobě z romské komunity nebo většinové populace;

 

c) Veřejnost laická – z hlediska zvýšení povědomí o specifických onemocněních u romské populace z vyloučených lokalit;

 

d) Odborná veřejnost – z hlediska specifik a indikačních kritérií pro onemocnění, která jsou relativně častější u romské populace – tj, praktičtí pediatři pro děti a dorost, dětští neurologové, oftalmologové, kardiologové, kliničtí pediatři a odborníci na dětské úrazy.

Norské fondy FN Motol - Zvýšení dostupnosti cílené prevence 
a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami - logo
Norské fondy FN Motol - Zvýšení dostupnosti cílené prevence 
a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami - logo

Chceme pomoci
romské komunitě
a vyloučeným lokalitám

Kliknutím na tlačítko “Akceptovat a zavřít” nebo dalším používáním této webové stránky souhlasíte s využíváním souborů cookies a předáním údajů o Vaší aktivitě na tomto webu.