Edukační
materiály

Edukační
materiály

EEA Grants

Norské fondy
Program Zdraví
Fondy EHP 2014-2021

Edukační materiály pro laickou veřejnost

Norské fondy FN Motol - Zvýšení dostupnosti cílené prevence 
a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami - logo

Chceme pomoci
romské komunitě
a vyloučeným lokalitám