Odborná
videa

Odborná
videa

EEA Grants

Norské fondy
Program Zdraví
Fondy EHP 2014-2021

Videa pro veřejnost

Úvod k léčbě vzácných onemocnění a diagnostice - prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky - prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Platforma Ultra-vzácní nediagnostikovaní – MUDr. Markéta Havlovicová

Oftalmologie
– Prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Vzácná dědičná kardiovaskulární onemocnění a riziko náhlé – MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.

Konsanguinita: Pokrevní svazky očima genetika – Mgr. Jana Drábová, Ph.D.

Nemoci u Romů a jejich genetické příčiny – MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.

Stomatologická problematika - prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA

Genetická onemocnění ledvin - MUDr. Dana Thomasová Ph.D.

Genetická specifika rómské populace - MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D.

Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách – vybrané aspekty - PhDr. Alena Švancarová

Etická problematika – Mgr. Věra Franková, Ph.D. at Ph.D.

Aktivity ČAVO v oblasti zvyšování povědomí a včasné diagnostiky vzácných o. – Bc. Anna Arellanesová

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením - MUDr. Alena Váňová

Norské fondy FN Motol - Zvýšení dostupnosti cílené prevence 
a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami - logo

Chceme pomoci
romské komunitě
a vyloučeným lokalitám